На головну
Укр | Ру | En | Fr

Тематичні напрямки для обговорення на конференції

(попередні пропозиції)

 •     філософські категорії буття та пізнання, їхнє функціонування у тоталітарному суспільстві та усвідомлення (чи не усвідомлення) особою;
 •     тоталітаризм як система, співвідношення об’єктивних і суб’єктивних параметрів (складових); системні ознаки тоталітарної держави і тоталітарного суспільства, роль і місце в них особи;
 •    співвідношення понять «маса» — «народ» — «нація»; «людина» — «особа» — «особистість»; «народ» — «партія» — «вождь»; місце цих понять у тоталітарному суспільстві; системні ознаки тоталітарної свідомості й поведінки, методи формування колективного підсвідомого;
 •     історичні форми деспотії, тиранії, диктатури, тоталітаризму, авторитаризму, спільне та відмінне між ними, роль особи як суб’єкту та об’єкту історії;
 •     організаційно-правові основи формування й функціонування тоталітарних режимів; норми права і правові засади, співвідношення законів і підзаконних актів; юридичне оформлені прав, обов’язків особи та відповідальності за їхнє порушення; порівняльна характеристика правових норм різних держав різних історичних періодів; правовий нігілізм в історії та сучасності;
 •     політико-ідеологічна складова тоталітарної держави; ієрархічність системи та місце особи у цій ієрархії; міфологізація та сакралізація суспільної свідомості; харизматичність лідера;
 •     масове суспільство і тоталітаризм;
 •     засоби масової інформації, їхні функції у тоталітарній державі; їхня роль у протистоянні тоталітаризму та запобіганні йому;
 •     економічні системи різних тоталітарних держав, функції в них людини; переваги і вади планового господарства і державного замовлення; співвідношення сфер виробництва та споживання; роль примусової праці;
 •     репресії як системна складова тоталітарного суспільства і тоталітарної держави; різновиди і форми репресій в історії та сучасності; самоусвідомлення та самооцінка репресованого та його рідних; ставлення суспільства до репресованого (порівняння різних періодів);
 •     топос табору, зони, в’язниці, спецпоселення, спецоб’єкту тощо у тоталітарних державах; функції в них людини; вплив цього простору на свідомість і поведінку людини (в’язня, вільнонайманого, охоронця, місцевого жителя тощо);
 •     роль правоохоронних органів у тоталітарних державах, їхня репресивна сутність; презумпція вини людини; самоусвідомлення та самооцінка співробітників спецслужб;
 •     мілітаристська складова тоталітарного суспільства;
 •     проблеми культури у тоталітарних державах; типи культурного герою різних тоталітарних суспільств — загальне і відмінне;
 •     проблеми виховання та освіти у тоталітарних державах; роль особи у цих сферах; обмеження особистої свободи; переваги і вади державного замовлення;
 •     проблеми науки і техніки у тоталітарних державах; роль особи у цих сферах; обмеження свободи творчості; переваги і вади державного замовлення;
 •     проблеми літератури і мистецтва у тоталітарних державах; роль особи у цих сферах; обмеження свободи творчості; переваги і вади державного замовлення;
 •     проблеми мови у тоталітарних державах; створення «нової мови» та її вплив на свідомість, підсвідомість і поведінку людини; обмеження особистої свободи;
 •     проблеми релігії й церкви у тоталітарних державах; роль особи у цих сферах; обмеження свободи совісті й особистої свободи людини;
 •     національні проблеми у тоталітарних державах; варіанти їхнього «вирішення»; закономірності еволюції національних рухів; проблема національної самоідентифікації у тоталітарному суспільстві;
 •     дисидентські рухи у тоталітарних державах, їхні напрямки та внутрішні протиріччя; особистість у протистоянні державі;
 •     форми і методи спротиву тоталітаризму: світова практика ХХ і XXI століть;
 •     привабливість тоталітарної системи для людини; причини ностальгії за тоталітарним минулим;
 •     сучасні прояви тоталітарності у різних сферах буття, їхні причини та наслідки;
 •     форми, засоби, методи, шляхи протистояння тоталітаризму та його сучасним проявам як в особі, так і в суспільстві в цілому; роль міжнародного права і міжнародних організацій у цьому процесі;
 •     проблеми формування громадянського суспільства і правової держави; роль освіти і виховання у цьому процесі; засоби подолання авторитарних методів в освіті та вихованні;
 •     проблеми історичної пам’яті у сучасному суспільстві, переосмислення минулого, деміфологізація та нова міфологізація суспільної свідомості; проблеми доступу до архівних й інших першоджерел, щодо історії тоталітаризму і репресій, їхнє оприлюднення;
 •     Меморіали: пам’ятні місця, музеї, цвинтарі, пам’ятники тощо та їхнє місце у сучасному суспільстві;
 •     Меморіали: персональні долі репресованих, документи, матеріали, електронні бази даних;
 •     роль інформаційних технологій у збереженні, систематизації, широкому оприлюдненні історичної інформації, у тому числі про масові репресії у тоталітарних державах та інші злочини проти людства;
 •     презентації Ваших книг, збірок, наукових розробок, робочих програм навчальних курсів та спецкурсів, наукових, художніх, публіцистичних творів, громадських проектів, фотовиставок, телепрограм, фільмів тощо;
 •     інші Ваші пропозиції…

 

 

P. S. До програми конференцій ввійдуть лише ті напрямки, що будуть ґрунтовно й широко представлені у матеріалах, надісланих учасниками конференції.