На головну
Укр | Ру | En | Fr

Публікація матеріалів конференції

На основі отриманих заявок і наданих матеріалів буде підготована та до 31 травня розіслана учасникам перша версія електронної збірки матеріалів для попереднього ознайомлення.

На конференції планується не заслуховування докладів, а обговорення на тематичних круглих столах, диспутах, семінарах, секційних засіданнях, презентаціях та в інших формах вільного спілкування матеріалів розісланої всім учасникам електронної збірки. Також можна надсилати інтернет-посилання на інші тематичні публікації (сайти, портали тощо), які пропонуєте для обговорення. Вони будуть включені до загальної розсилки для попереднього ознайомлення учасників конференції з цими роботами.

Матеріали конференції та результати обговорення ввійдуть до збірки, електронна версія якої буде розміщена у Репозиторії ОНУ імені І. І. Мечникова з доступом через інтернет: http://dspace.onu.edu.ua:8080/ (електронна публікація, безкоштовно).

Статті та доповіді, рекомендовані науковою редколегією конференції, за погодженням з авторами, будуть представлені для публікації в галузевих періодичних виданнях ОНУ імені І. І. Мечникова (друкована публікація, платно).

Типографське видання збірки матеріалів конференції не планується, але остаточно це питання буде вирішено на підсумковому пленарному засіданні конференції за узгодженням зі всіма учасниками.