На головну
Укр | Ру | En | Fr

Вимоги до оформлення матеріалів

 • обсяг:

тези (до 2000 друкованих символів з пробілами),

повідомлення (до 8000 друкованих символів з пробілами),

доповідь (до 14 000 друкованих символів з пробілами),

стаття (до 24 000 друкованих символів з пробілами),

що включають: малюнки, таблиці, інші додатки,

а також анотації англійською та російською мовами (для україномовної публікації), англійською та українською (для російськомовної публікації), англійською та російською чи українською (для іншомовної публікації), список джерел і літератури;

 • формат тексту — А4 (297×210);
 • текстовий редактор — Word 97/2000/2003/2007/2010 (*doc, *rtf);
 • поля: ліве, праве, верхнє, нижнє — 2 см;
 • шрифт (гарнітура) — Times New Roman або Arial;
 • міжрядковий інтервал — 1,5;
 • абзацний відступ — 1 см;
 • назва файлу в електронному варіанті повинна містити прізвище автора в англійській транслітерації.

Пропонуються такі розміри шрифтів:

 • для УДК і назви — 14 кегель, прописні (великі) літери, bold (напівжирний);
 • для прізвищ авторів — 14 кегель, bold (напівжирний);
 • для назви організації, міста, країни — 12 кегель, italic (курсив);
 • для основного тексту і анотації — 14 кегель, звичайний;
 • слово «Література» — 14 кегель, bold (напівжирний);
 • для переліку джерел та літератури, через 1 інтервал — 14 кегель, звичайний.

 

Порядок розміщення матеріалів:

 • УДК — по лівому краю;
 • ініціали і прізвище автора, назва організації, міста, країни — по правому краю;
 • назва статті, слова «Summary», «Аннотация», «Література» — по центру;
 • текст статті, текст анотації, список джерел та літератури вирівнюються за шириною;
 • нижче основного тексту друкується заголовок анотації англійською мовою — «Summary» і текст анотації англійською мовою, далі — заголовок і текст анотації російською / українською (кожна анотація не більш 5 рядків);
 • у кінці подається список використаних джерел та літератури за алфавітом (згідно з ДСТУ 7.1:2006) під назвою «Література»;
 • посилання оформлюються в квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому — номер сторінки.

 

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань.

У першій версії електронної збірки матеріалів, що буде розіслана учасникам до початку конференції, тексти друкуються в авторській редакції.

При підготовці збірки матеріалів за результатами конференції оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наданих матеріалів.